Kategorie
Uncategorized

Opieka wytchnieniowa dla organizacji pozarządowych – edycja 2024

Siedlecka Spółdzielnia Socjalna Caritas realizuje program „Opieka wytchnieniowa dla organizacji pozarzadowych” – edycja 2024. Beneficjentami mogą być: dzieci do końca 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osoby niepełnosprawne z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Kategorie
Uncategorized

Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością dla organizacji pozarządowych – edycja 2024

Siedlecka Spółdzielnia Socjalna Caritas realizuje program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla organizacji pozarządowych” – edycja 2024. Pomoc świadczona w jego ramach dotyczy wykonywania codziennych czynności i funkcjonowania w życiu społecznym. Program skierowany jest do mieszkańców powiatu siedleckiego. Jego beneficjentami są: dzieci do końca 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osoby niepełnosprawne z orzeczeniem o znacznym, umiarkowanym bądź równoważnym stopniu niepełnosprawności.
Kategorie
Uncategorized

Wiceministra Katarzyna Nowakowska w siedzibie Spółdzielni

W miniony piątek, 1 marca, odbyła się uroczystość, podczas której wmurowano kamień węgielny pod nowy budynek Caritas i Centrum Integracji Społecznej, które będą służyć m.in. osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. W uroczystościach wzięli udział m.in. władze Siedlec oraz Katarzyna Nowakowska, wiceministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dziękujemy pani Ministrze także za odwiedziny w naszej siedzibie.

Kategorie
Uncategorized

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2024, do 29 lutego trwa nabór wniosków.

Siedlecka Spółdzielnia Socjalna Caritas realizuje program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024. Pomoc świadczona w jego ramach dotyczy wykonywania codziennych czynności i funkcjonowania w życiu społecznym. W związku z tym rozpoczynamy nabór wniosków, skierowany do mieszkańców powiatu siedleckiego. Beneficjentami mogą być: dzieci do końca 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osoby niepełnosprawne z orzeczeniem o znacznym, umiarkowanym bądź równoważnym stopniu niepełnosprawności.
Zapraszamy do biura Spółdzielni, przy ul. Świętojańska 4 w Siedlcach. Jesteśmy też dostępni pod nr tel. 577 544 655.

Kategorie
Uncategorized

Pomoc dla najuboższych

Siedlecka Spółdzielnia Socjalna Caritas

realizuje po raz kolejny zadanie publiczne dla Miasta Siedlce „Pomoc w utrzymaniu czystości i higieny osobom najuboższym”. Spółdzielnia, w ramach wykonywanego zadania dysponuje dwoma kompleksowo wyposażonymi łaźniami oraz pralnią, w której znajdują się3 pralki. Zapisy na łaźnię i pralnię odbywają się przy ul. Świętojańskiej 4 (wejście w bramie od podwórka).

Kategorie
Uncategorized

Usługi opiekuńcze w Siedlcach na 2024 r.

Siedlecka Spółdzielnia Socjalna Caritas

realizuje po raz kolejny, od 2019 roku, zadanie publiczne pod nazwą „Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania osoby, która wymaga takiej pomocy”.

Kategorie
Uncategorized

Warto być przedsiębiorstwem społecznym

Kategorie
Uncategorized

Jesteśmy Przedsiębiorstwem Społecznym

Z największą przyjemnością informujemy, że Wojewoda Mazowiecki przyznał Siedleckiej Spółdzielni Socjalnej Caritas status przedsiębiorstwa społecznego prowadzącego działalność mającą na celu realizację usług społecznych.
Dziękujemy i zapraszamy do zapoznania się z ofertą Spółdzielni.
Kategorie
Uncategorized

Konferencja XVII Siedleckich Targów Pracy

Siedlecka Spółdzielnia Socjalna Caritas w ubiegły piątek, 21 kwietnia uczestniczyła w konferencji „XVII Siedleckich Targów Pracy”. Jedną z prelegentek była Prezes Siedlecka Spółdzielnia Socjalna Caritas, Agata Ługowska, która mówiła o założeniach i celach projektu „Reintegracja społeczno-zawodowa cudzoziemców”. Wśród zaproszonych gości była m.in. Ewa Flaszyńska, dyrektor Departamentu Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Konferencja odbyła się w Białej Sali Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach. Spotkanie otworzył występ uczestników Centrum Integracji Społecznej, pochodzących z Ukrainy.

Kategorie
Uncategorized

Realizacja Programu Opieka Wytchnieniowa – edycja 2023

Siedlecka Spółdzielnia Socjalna Caritas informuje, że realizuje program Opieka Wytchnieniowa – edycja 2023. Program jest dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego Funduszu Solidarnościowego.

Opieka wytchnieniowa pobytu dziennego odbywać się będzie w miejscu zamieszkania osoby, która jest objęta programem.

Zachęcamy osoby zgłaszania się do uczestnictwa w Programie.

Rekrutacja trwa od 24 marca do 30 kwietnia 2023 r. Dokumenty można pobrać w biurze Spółdzielni, przy ul. Świętojańskiej 4 w Siedlcach.