Siedlecka Spółdzielnia Socjalna Caritas

Oferujemy usługi opiekuńcze i sprzątające.
Zyskaj fachową pomoc!

O nas

Siedlecka Spółdzielnia Socjalna Caritas powstała z Inicjatywy siedleckiego  Centrum Integracji Społecznej,  Caritas Diecezji Siedleckiej oraz Stowarzyszenia Polaris. Jej inicjatorkami są: Agata Ługowska, obecna prezes i  pomysłodawczyni, koordynator Spółdzielni i kierownik CIS. Ewelina Bułygin – wiceprezes, opiekun medyczny z zawodu i powołania, koordynator usług opiekuńczych oraz Sylwia Szumowska – wiceprezes, działacz społeczny i prezes Stowarzyszenia Polaris, kierownik biura.

Łączy nas zamiłowanie do inicjatyw społecznych, wrażliwość i chęć niesienia pomocy innym. W Sierpniu 2018 r. udało się sformalizować nasze działania pod skrzydłem Caritas Diecezji Siedleckiej i tak powstała Siedlecka Spółdzielnia Socjalna Caritas, łącząca główne cele:

 • wsparcie i pomoc osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym w życiu codziennym,
 • społeczno-zawodowa reintegracja pracowników zatrudnionych w Spółdzielni
 • współpraca z sekcją zawodową „opiekun osób starszych” Centrum Integracji Społecznej i pozyskiwanie tym samym wykwalifikowanych pracowników.

Siedlecka Spółdzielnia Socjalna jest podmiotem certyfikowanym –  laureatem konkursu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021 w kategorii Sukces Rynkowy – przyznawanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Spółdzielnia również pięciokrotnie (od 2019 roku) została nagrodzona wyróżnieniem – Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej w kategorii Rozwój.

Od kwietnia 2023 r., decyzją Wojewody Mazowieckiego, Spółdzielnia posiada także status przedsiębiorstwa społecznego. 

Ferie z rękodziełem
Aż setka dzieci wzięła udział w zajęciach rękodzielniczych „Kreatywne Warsztaty dla dzieci z regionu siedleckiego”, które odbyły się między 13 a 16 lutego. Gośćmi honorowymi Warsztatów byli: Janina Ewa Orzełowska, członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, oraz Dariusz Stopa, dyrektor siedleckiej delegatury urzędu marszałkowskiego. 
Siedlecka Spółdzielnia Socjalna Caritas we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego @Mazowsze.serce.Polski, Centrum Integracji Społecznej i Caritas Diecezji Siedleckiej przygotowała Warsztaty skierowane w szczególności do dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych Caritas, dzieci pracowników i uczestników CIS, a także pracowników Spółdzielni. Kreatywne warsztaty obejmowały zajęcia florystyczne oraz krawieckie, które prowadzili instruktorzy i uczestnicy poszczególnych sekcji. Ich celem było umożliwienie dzieciom m.in. z rodzin dotkniętych wykluczeniem społecznym czy niepełnosprawnością skorzystania z zajęć artystycznych w czasie wolnym od szkoły, odnalezienie się w grupie, umiejętność nauki podstaw krawiectwa oraz zasad florystyki, a także zainteresowanie grupy rękodziełem artystycznym.
Patronem honorowym Kreatywnych Warsztatów jest marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
 
 

  

 

Siedlecka Spółdzielnia Socjalna Caritas na zlecenie Miasta Siedlce realizuje resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
pn. „Opieka wytchnieniowa w ramach pobytu dziennego” – edycja 2022 dofinansowany
ze środków państwowego funduszu celowego, w ramach Funduszu Solidarnościowego

 

Kwota dofinansowania: 199 000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 201 000,00 zł

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym, mające na celu czasowe odciążenie od codziennych obowiązków związanych
ze sprawowaniem opieki, a także zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację. Usługi opieki wytchnieniowej dla mieszkańców Miasta Siedlce realizowane będą w formie pobytu dziennego
w miejscu zamieszkania Uczestnika Programu.

 

Siedlecka Spółdzielnia Socjalna Caritas na zlecenie Miasta Siedlce realizuje resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 dofinansowany ze środków państwowego funduszu celowego, w ramach Funduszu Solidarnościowego

 

Kwota dofinansowania: 1 375 700,00 zł

Całkowita wartość zadania: 1 382 476,00 zł

Celem Programu jest pomoc osobom niepełnosprawnym w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym, poprzez umożliwienie skorzystania z usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

 
REALIZujemy następujące zadania publiczne:
 • Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania osoby, która wymaga takiej pomocy, na terenie miasta Siedlce
 • Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób uprawnionych do świadczeń na terenie Gminy Siedlce
 • Realizacja usług opiekuńczych na terenie Gminy Kotuń
 • Opieka wytchnieniowa w ramach pobytu całodobowego
 • Opieka wytchenioniowa w ramach pobytu dziennego
 • Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Oferta

Pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego

Oferta

Profesjonalne czynności opiekuńcze

Usługi sprzątające dla domu, mieszkania i biura

Ozonowanie pomieszczeń oraz pojazdów

Cennik

Pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego (plus drobne czynności opiekuńcze)

 • Pon - Pt 30 zł / h
 • Sob - Nd 40 zł / h

Profesjonalne czynności opiekuńcze

 • Pon - Pt 35 zł / h
 • Sob - Nd 45zł / h

Usługi sprzątające dla domu, mieszkania i biura

 • Sprzątanie 30zł / h

  z użyciem naszych środków czyszczących

 • Sprzątanie 40zł / h

  z użyciem naszych środków czyszczących oraz profesjonalnego sprzętu do czyszczenia (myjka parowa, odkurzacz przemysłowy, odkurzacz do prania dywanów itp.).

Ozonowanie pomieszczeń

 • Praca generatorów ozonu 100zł / h

  Całkowity koszt oraz czas usługi uzależniony jest m.in od wielkości i ilości pomieszczeń. Podczas ozonowania w pomieszczeniach (również sąsiadujących) nie mogą przebywać ludzie ani zwierzęta. W związku z tym usługa musi być przeprowadzana w godzinach zamknięcia placówki.

Ozonowanie pojazdów

 • Osobowych 50 zł

  Czas ozonowania 30 minut + 10 minut wietrzenie pojazdu

 • Dostawczych 60 zł

  Czas ozonowania 40 minut + 10 minut wietrzenie pojazdu

Kontakt

Siedlecka Spółdzielnia Socjalna Caritas

Sylwia Szumowska, kierownik biura

Ewelina Bułygin – koordynator usług opiekuńczych

NIP: 821 265 90 38

REGON: 380922713

KRS: 0000742643

Nr rachunku bankowego: 20 1600 1462 1878 1677 0000 0001

Pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego (plus drobne czynności opiekuńcze)

 • zakupy (prowadzenie ewidencji wydatków),
 • uiszczanie opłat,
 • wykupywanie recept,
 • sprzątanie, gotowanie, pranie itp. (w zależności od potrzeb klienta)
 • zmiana bielizny pościelowej i osobistej,
 • pomoc przy toalecie,
 • spacery,
 • zapewnienie wsparcia emocjonalnego, itp.

Profesjonalne czynności opiekuńcze

 • toaleta chorego w łóżku

 • pomoc przy kąpieli,

 • zmiana bielizny osobistej i pościelowej,

 • zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń,

 • zgłaszanie wizyt lekarskich,

 • inne czynności wynikające ze stanu chorego

ZAPEWNIAMY:

 • stałą opiekunkę prowadzącą,
 • elastyczne godziny pracy (dostosowane do potrzeb klienta),
 • nadzór koordynatora usług nad prawidłowym przebiegiem czynności opiekuńczych).

Usługi sprzątające dla domu, mieszkania i biura

 • odkurzenie i umycie podłogi,

 • wytarcie kurzu z powierzchni łatwo dostępnych,

 • umycie luster,

 • umycie armatury i sanitariatów

 • umycie mebli, blatów i sprzętów AGD, itp.

 • pranie dywanów i wykładzin dywanowych

 • mycie okien

 • dezynfekcja powierzchni.

Ozonowanie pomieszczeń oraz pojazdów

 • dezynfekcja budynków użyteczności publicznej np. szkół, przedszkoli i żłobków, lokali gastronomicznych oraz prywatnych mieszkań i domów.
 • ozonowanie kabin pojazdów samochodowych i układów klimatyzacji w pojazdach,

 • usuwanie nieprzyjemnych zapachów np. po pożarach

   Siedlecka Spółdzielnia Socjalna Caritas otrzymała dotację na utworzenie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym. Wsparcie zostało udzielone w Projekcie „Siedlecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” realizowanym na podstawie umowy nr RPMA.09.03.00-14-b.020/18-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Działanie 9.3 Rozwój Ekonomii Społecznej. Spółdzielnia otrzymała również wsparcie pomostowe udzielone w ramach w/w Projektu.