Kategorie
Uncategorized

Realizacja Programu Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2023

Siedlecka Spółdzielnia Socjalna informuje, że realizuje program Asystent Osobisty Osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2023. Program jest dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego Funduszu Solidarnościowego.

Planowany okres realizacji Programu: 17 kwietnia 2023 r. – 31 grudnia 2023 r.

usługi asystencji osobistej polegają m.in. na:

  1. pomocy Asystenta w wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego.
  2. pomocy Asystenta w wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca.
  3. pomocy Asystenta w załatwianiu spraw urzędowych uczestnika.
  4. pomocy Asystenta w korzystaniu uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa).
  5. asystowaniu dzieciom z orzeczeniem o niepełnosprawności w  wykonywaniu czynności dnia codziennego.

Z Programu mogą skorzystać osoby mieszkające na terenie m.st. Warszawy:

  1. Dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
  2. Osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności:
  • znacznym
  • umiarkowanym
  • traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Realizator prowadzi rekrutację do Programu od 24 marca do 14 kwietnia 2023 r.

Do wypełnionych dokumentów konieczne jest dołączenie orzeczenia o niepełnosprawności.

Dokumenty można pobrać w biurze Spółdzielni, przy ul. Świętojańskiej 4

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *